Cartref > Gwybodaeth > Cynnwys
Ffactorau sy'n effeithio ar uwchsain
- Apr 11, 2018 -

Mae yna lawer o ffactorau sy'n effeithio ar uwchsain, ac yn aml y system sydd â'r camdriniaeth fwyaf. Anfonir canlyniad allbwn y canfyddydd cerbyd i'r gweinydd ar ôl iddo gael ei brosesu gan y caledwedd ar lefel uwch, ac mae'r wybodaeth am le parcio yn weddill yn cael ei ddosbarthu i'r cyfrwng dynodedig i wireddu'r swyddogaeth sefydlu cerbydau. Er mwyn gwireddu'r swyddogaeth gefn yn ôl, mae angen caffael gwybodaeth am gerbyd maes penodol am y tro cyntaf gan y gosodydd sydd wedi'i rhwymo i bob maes iard, ac i gynhyrchu'r canlyniad chwilio yn ôl pan gaiff y wybodaeth am gerbyd ei gaffael ar gyfer yr ail amser ar y cyfarpar dynodedig, a thrwy hynny gwireddu'r cywirdeb i'r ardal. Gwrthod chwilio am gerbydau.


Mae system gyfarwyddyd parcio Ultrasonic yn aeddfed ac yn sefydlog, mae gofynion isel ar gyfer gosod a chomisiynu, cost isel a nodweddion eraill yn cael eu caru gan ddefnyddwyr, ac fe'u defnyddir yn eang mewn cyfadeiladau masnachol cyffredinol. Yr anfantais yw eu bod yn sensitif i ymyrraeth ac mae ganddynt gamfarn.