Cartref > Gwybodaeth > Cynnwys
System ganllawiau parcio ar gyfer parcio cyfleus
- Apr 11, 2018 -

Defnyddir y system gyfarwyddyd parcio yn bennaf i arwain a rheoli cerbydau parcio yn effeithiol sy'n dod i mewn ac yn gadael y parcio. Gall y system sylweddoli parcio'r preswylwyr parcio yn gyfleus ac yn gyflym, a monitro'r mannau parcio, fel bod rheolaeth y mannau parcio yn fwy safonol a threfnus, ac mae cyfradd defnyddio'r mannau parcio yn cael ei wella; mae canfod mannau parcio yn y maes parcio yn mabwysiadu technoleg canfod ultrasonic, ac mae meddiannu pob man parcio yn canfod dibynadwy mewn amodau segur. Gall gosod archwilydd ultrasonic uwchben pob man parcio ganfod a yw'r cerbyd wedi'i barcio ar y man parcio ai peidio. Mae'r system reoli yn casglu'r holl wybodaeth ddarganfod mewn amser real i'r system, ac mae'r system yn bwydo gwybodaeth am arweiniad i bob dyfais dangosydd cyfarwyddyd mewn amser real drwy'r cyfrifiadur.