Cartref > Gwybodaeth > Cynnwys
Cyfansoddiad system rheoli parcio
- Apr 11, 2018 -

Mae angen i'r system ganllawiau parcio weithio ar y cyd â system ryddhau gwybodaeth barcio benodol i wneud defnydd da o ganllawiau parcio. Ar hyn o bryd, mae'r system rheoli parcio ar raddfa fawr mewn llawer parcio yn y cartref yn cynnwys tair rhan fras: canfod cerbydau, rhyddhau gwybodaeth am le parcio a phrosesu gwybodaeth am le parcio. Dim ond y broses o ganfod cerbydau a rhyddhau gwybodaeth y mae'r system yn ei chael, ac nid oeddent yn wir yn cyflawni canllawiau ac arweiniad parcio. Mae yna ddau brif gyfarwyddyd parcio: mae un yn system cyfarwyddyd parcio wedi'i seilio ar dechnoleg ultrasonic, a'r llall yn system gyfarwyddyd parcio yn seiliedig ar dechnoleg fideo.