Cartref > Gwybodaeth > Cynnwys
Dyfodol y system arweiniad parcio
- Apr 11, 2018 -


Nid yn unig y mae galw cyfredol y farchnad yn system y gellir ei defnyddio a'i ddefnyddio, ond hefyd system a all ddarparu profiad annisgwyl. P'un a yw'n system arweiniad parcio ultrasonic neu fideo, dim ond yn sylweddoli canfod cerbydau a rhannu gwybodaeth am le parcio, ac mae'n dal i fod yn ddigon i'r cerbyd arwain y bloc hwn. Mae technoleg llywio dan do a thechnoleg Rhyngrwyd symudol wedi treiddio'n raddol i'n bywydau bob dydd. Yn anochel bydd cyfuno'r technolegau hyn â'r canllawiau parcio yn cynhyrchu newidiadau ansoddol ac yn arwain yr integreiddio. Gall llywio gosod dan do, y brif ffrwd ei seilio ar dechnoleg Bluetooth pŵer isel, gael ei gyfuno â therfynau Rhyngrwyd symudol i gyrraedd y llwybr gorau i lywio pwyntiau. Ar y naill law, mae arweiniad y cerbyd i'r man parcio dynodedig yn cael ei wireddu; ar y llaw arall, sylweddoli arweiniad y chwiliad i'r cefn i'r cerbyd dynodedig.