Cartref > Gwybodaeth > Cynnwys
Yr egwyddor o system arweiniad parcio
- Apr 11, 2018 -

Yr egwyddor yw defnyddio canfodydd y cerbyd yn gyntaf i gael y wybodaeth am ddeiliadaeth lle parcio mewn amser real. Mae'r rheolwr canolog yn dangos y sgrin arddangos a'r cerdyn canllaw yn unol â'r strategaeth barcio ragnodedig, a gall y defnyddiwr barcio'r cerbyd yn y man parcio yn ôl y cyfarwyddiadau. Rhennir y system ganllawiau parcio yn nifer o fodiwlau: modiwl canfod data parcio, modiwl prosesu canolog, modiwl rhyddhau gwybodaeth a modiwl arddangos gwybodaeth. Craidd y dechnoleg hon yw'r dyfarniad o lefydd parcio a barn rhesymeg.