Cartref > System Gyfarwyddyd Parcio Ultrasonic Integredig

1, Ble mae mannau parcio ar gael?

2, A ddylai leihau'r amser o ddod o hyd i le parcio sydd ar gael?

3, A ddylai wella cyfradd defnyddio parcio dan do?

4, A ddylai ddatrys jam jam mewn maes parcio dan do?

 

G arsyll G ydd S ystem

image002.jpg

P'un a yw'r lle parcio ar gael ai peidio, sy'n cael ei ganfod gan y synhwyrydd parcio ultrasonic integredig. Mae golau gwyrdd yn golygu bod golau coch yn feddiannu.

image004.jpg

Faint o le parcio sydd ar gael mewn gwahanol ardaloedd sy'n cael eu dangos ar Led Display ar groesffordd.

image006.jpg

Gellid dadansoddi data'r parcio gan Feddalwedd PGS.