Cartref > Newyddion > Cynnwys
Synhwyrydd Parcio
- Apr 11, 2018 -

Yn gyffredinol, mae synwyryddion parcio yn perthyn i ddau gategori.


Synhwyrydd parcio electromagnetig

Mae'r synhwyrydd parcio electromagnetig yn dibynnu ar y cerbyd yn symud yn araf ac yn llyfn tuag at y pwnc. Unwaith y caiff rhwystr ei ganfod, caiff y cerbyd ei stopio dros dro a bydd y synhwyrydd yn cael arwydd bod y rhwystr yn bresennol. Mae'r synhwyrydd parcio electromagnetig yn darparu dyluniad unigryw sy'n cael ei osod ar y tu mewn i'r bumper.


Synhwyrydd gwrthdroi uwchsain

Ar hyn o bryd, gellir gweld synwyryddion ultrasonic mewn sawl brand o geir, ac amrywiol frandiau megis cymhorthion parcio PARKTRONIC. Mae rhai systemau hefyd yn darparu pecynnau uwchraddio ychwanegol a fydd yn cael eu gosod yn nes ymlaen.